PROJEKT

Finlands Svenska Ungdomsförbund genomför tillsammans med Nylands Svenska Ungdomsförbund, Svenska Österbottens Ungdomsförbund, Åbolands Ungdomsförbund, och Ålands Ungdomsförbund ett utvecklingsprojekt inom grundläggande konstundervisning i teaterkonst i Svenskfinland. Projektet heter Teaterskolan i Svenskfinland. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden. Målsättningen med projektet är att stärka och utveckla verksamheten inom grundläggande konstundervisning i teaterkonst på svenska, upprätthålla, garantera samt trygga Teaterskolornas framtid.

INFO

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ges utanför skolan och som i första hand är avsedd för barn och ungdomar. Grundläggande konstundervisning är målinriktad och framskrider från nivå till nivå och ger eleven färdigheter att uttrycka sig själv samt att söka sig till yrkesinriktad och högre utbildning på området. I teaterkonst övas grunderna i att uttrycka sig. Undervisningen är aktivitetsinriktad och man lär sig genom att göra själv. Eleven bekantar sig med olika delområden av teaterkonsten; skådespelarkonst, dramaturgi, regi, kostym, smink, scenografi samt ljus- och ljudplanering. Lärokurserna i grundläggande konstundervisning är allmän lärokurs (500h) och fördjupad lärokurs (1300h). 

 
 

VISION

 Grundläggande konstundervisning i teaterkonst har vuxit i snabb takt i hela Svenskfinland inom UF-rörelsen. För tillfället finns det fyra läroanstalter som erbjuder teaterundervisning. Dessa är: Åbolands Teaterskola, Teaterskolan i Borgå, Teaterskolan i Esbo samt Teaterskolan Konfetti (Raseborg). Verksamheten är mycket populär bland barn och ungdomar. Totalt deltar redan 280 elever i verksamheten i dessa läroanstalter. Teaterskolan i Svenskfinlands målsättning är att läroanstalterna kan söka utbildningsrätt för verksamheten från Undervisnings- och kulturministeriet samt i framtiden börja få statsandelar för verksamheten.

 

 

KONTAKT

Finlands Svenska Ungdomsförbund

Jani Lastuniemi

jani.lastuniemi@fsu.fi

050-5024690

MEDIA

LOGO

INFOBLAD

AFFISCH

 

Jani Lastuniemi

2016

Finlands Svenska Ungdomsförbund / Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors / Teaterskolan i Svenskfinland

Jani Lastuniemi / jani.lastuniemi@fsu.fi / 050-5024690